algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

ICT~Office Voorwaarden

Module Algemeen (pdf)
Module 2. Ontwikkeling van programmatuur (pdf)
Module 5. Ontwikkeling en onderhoud van een website (pdf)